Hlavní stránka | Vyhledávání  

Teoterická příprava začínajícího vystavovatele

aneb co vás čeká a co vás nemine

Mé postřehy z výstavního dění sepsané v roce 1998. Jak je vidět, některé věci jsou neměnné :o)

Rozhodli jste se se svým kníračem absolvovat první výstavu?

Pejska už máte upraveného, denně nacvičujete prohlídku chrupu, vedeni zasvěcenými radami chovatele.

S blížícím se termínem výstavy nervozita vzrůstá.

Váš čtyřnohý kamarád je pro vás ten nejlepší, nejšikovnější a nejkrásnější z celé své rasy. Je tedy vůbec možné, aby existoval druhý takový, neřku-li lepší?

Účast na výstavě pro vás může znamenat obrovskou radost, ale i rozčarování a zklamání. Pro vašeho pejska to může být začátek skvělé výstavní kariéry nebo naopak výstava první a zároveň poslední.

Nadešel den "D".

Rozpačitě a plni očekávání procházíte veterinární přejímkou na výstaviště. Kolem sebe vidíte mnoho neznámých tváří, i váš vousáč je z toho tak nějak zaražený. Co od těch cizích lidí může čekat?

Stejně jako psy, i vystavovatele lze zařadit do různých kategorií, mezi nimiž ještě existuje celá řada přechodných mezitypů.Šampioni

Šampioni brázdí silnice celé republiky se svým psím krasavcem. Zúčastňují se i celé řady menších výstav, přestože zadávaných titulů má jejich pes už několik. Žene je touha vznášet se na vlnách obdivu.

Na výstavu přijíždějí s dostatečným předstihem. Znaleckým pohledem zhodnotí situaci a zaujmou dobře viditelné místo. Kradmými pohledy měří konkurenci a v duchu hodnotí šance. K těm, kteří je nemohou ohrozit, se chovají shovívavě. Hlasitě zdraví příchozí známé, nejhalasněji potom renomované chovatele a vystavovatele. Nakonec si vyhlédnou známého, stojícího na druhém konci kruhu, a pokřikují na něho úspěchy z poslední výstavy. Sejde-li se šampionů několik, postaví se ke kruhu a rozdělují si mezi sebe přední umístění.

Po teatrálním nástupu do kruhu s blahosklonným výrazem očekávají hodnocení svého krasavce. Ten je vždy dobře upravený a výborně se předvádí.

Úspěch přijímají s okázalou samozřejmostí, přihlížejícím dávají jasně najevo, že jiný výsledek se ani nedal čekat.

Je-li poražen jiným psem, vyjmenuje šampion rozhodčímu pohotově celou plejádu získaných titulů včetně těch, kdož mu je zadali. Jasně tím naznačí co si o něm myslí, když on jediný přednosti jeho psa nevidí. Někteří v této situaci posuzovateli také ochotně poukáží na nedostatky svého soka (pro případ, že by si jich třeba sám nevšiml). Po uraženém odchodu z kruhu se včlení do největšího hloučku přihlížejících tak, aby je bylo dobře slyšet, a uštěpačně komentují počínání rozhodčího.

Často se setkáváme s vžitou představou, která typ šampiona spojuje s vystavovateli z hlavního města. Omyl! Nejedná se o otázku demografickou, je známo i mnoho případů mimopražských.Profesionálové

Na rozdíl od předchozí kategorie dobíhá profesionál na výstaviště v poslední chvíli. Za ním na kolečkách poskakuje klec s tajemným obsahem. Občas se ozve vyštěknutí či zavrčení, to když právě míjí nějakého psa.

Profesionál se rychle pozdraví se známými, zaujme strategickou polohu u kruhu a soustředěně sleduje dění uvnitř. Již po několika posouzených třídách ví, jak dnes doladit formu. Když se blíží posuzování jeho rázu, začne z klece tahat jednoho psa za druhým jako králíky z klobouku. Nezasvěcení ohromeně zírají, kolik psů se do takové klece vejde. Ti zkušenější uzavírají sázky, zda se dnes dotyčnému podaří obsadit všechny třídy či nikoli.

Po několika zkušených tazích kartáče je každý pes připraven nastoupit do kruhu. Všichni jsou dokonale upraveni a předvádějí se doslova sami.

Profesionál na výstavu zbytečně nehlásí psy, který již zadávaný titul nepotřebují. Tím se otevírá možnost konkurenci. Vzhledem k počtu psů v jeho majetku ale stejně zpravidla obsadí většinu vypsaných tříd.

Své úspěchy přijímá skromně. V případě neúspěchu situaci nijak nekomentuje a spěchá pryč, aby mohl včas nastoupit k posuzování s dalším psem.

Pokud právě nedolaďuje formu svých miláčků, je ochoten vám poradit a zodpovědět vaše dotazy, zejména vlastníte-li psa z jeho chovatelské stanice.

Na výstavě se zdrží až do konce. Potom chvatně odjíždí, protože zítra již bude vystavovat o několik set kilometrů dál.Amatéři

Do této kategorie lze zařadit většinu vystavovatelů.

Na výstavu přijíždějí s dostatečnou časovou rezervou, ale ne zbytečně brzy. Se známými vytvoří hlouček a probírají se veselé příhody ze života štěkajících čtvernožců. Vládne přátelská atmosféra a je patrná radost ze setkání lidí stejných zájmů. Každý ze zúčastněných ochotně vyslechne také zážitky ostatních. Jedná se tedy o dialog (na rozdíl od rozhovoru se šampionem, který zásadně vede o titulech svého krasavce monolog).

Exhibice šampiona budí v amatérovi odpor, na počínání profesionála hledí s respektem.

Těsně před nástupem do kruhu přejede svého psa hřebenem a tím je příprava u konce.

Úprava i předvedení psa jsou dobré, protože amatér už ví, "jak na to".

Úspěch vzbudí u této kategorie lidí upřímnou radost. Případný neúspěch nekomentují, protože zásady slušného chování a výstavní řád jim velí, že proti výroku rozhodčího není odvolání.

Podkategorií této skupiny je amatér-lidumil . Zúčastnil se již několika výstav a o své zkušenosti se ochotně podělí. Svou oběť vydrží nekonečně dlouho bombardovat stupidními informacemi. Na tento typ lidí je třeba dát si pozor, protože je velice obtížné je setřást. Nástup do kruhu se v tomto případě stává vysvobozením a nezbývá než doufat, že si dotyčný najde jinou oběť dřív, než kruh opustíte.Laikové

Laikové přijíždějí na výstavu zbytečně brzy. Většinou je to jejich první nebo druhá výstava, neví tedy bezpečně, co je čeká.

Bohužel, většinou brzy narazí na šampiona defilujícího výstavištěm a vychutnávajícího obdiv sklízený jeho krasavcem. Toto setkání zpravidla vzbudí v laikovi zděšení. Vlastní pes mu vedle otitulovaného krasavce náhle připadá jako ošklivé káčátko a stále častěji mu na mysl přichází otázka, proč sem vlastně lezl.

Na počínání profesionála hledí s obdivem a posvátnou úctou, stejně tak na osobu rozhodčího.

Jakákoli rada či pomoc je laikem přijímána s povděkem. Proto jsou začínající vystavovatelé často vyhledáváni amatérem-lidumilem, který má pocit, že jeho zkušenosti zde padnou na úrodnou půdu.

Kontakty z prvních výstav mají velký vliv na další vývoj osobnosti vystavovatele a nemalou měrou se podílejí na jeho pozdějším zařazení do některé z uvedených kategorií.

Před nástupem do kruhu se laika zmocňuje narůstající nervozita, zejména je-li v téže třídě posuzován i pes šampiona či profesionála. Chvění se vodítkem přenáší na psa, který začne vibrovat na stejné frekvenci jako jeho majitel. Z pečlivě nacvičovaného předvedení není rázem nic. Výsledek je potom často příčinou zklamání a dotyčný již psa na další výstavu nehlásí.

V případě úspěchu propadá laik euforii. On i jeho pes rázem stoupnou v očích všech přítomných a tím je položen základní kámen výstavní kariéry.

Bohužel, cesta k úspěchu je trnitá a šťastný majitel v tomto okamžiku ještě vůbec netuší, kolik zklamání mu vedle vavřínů přinese.

Jen ti, kteří vydrží a naučí se přijímat také porážku, budou moci jednou svého psa přihlásit do třídy šampionů.

Na základě postřehů a vlastních zkušeností, získaných během několikaleté výstavní kariéry své fenky zpracovala

Martina Zajíčková